מגני בוץ לאופניים

מגני המתחברים לשלדה או למוט האוכף באופניים, מגנים על הרוכב מבוץ ואבנים הנתפסות בצמיג.