מערכת הינע

חלקי אופניים להנעה - שרשרת, שיפטרים / ידיות הילוכים, מעברים, קסטה