מערכת CO2

פתרון מושלם לגלגלי טיובלס, אך גם לפנצ'ר באופני כביש או שטח.