משאבת רגל

משאבות רגל לאופניים לניפוח מהיר ונוחות מרבית למדידת לחץ האוויר שבצמיג.