תחתון רכיבה

מתאים למכנסי רכיבה ללא פד או למכנס רגיל