תיקי שתיה

תיקי שתייה של חברות CAMELBAK, AZTEC בנפחים שונים בגודל 3 ליטר ו 2 ליטר