תקנון האתר

 

תקנון השימוש באתר

1. כללי

 1. ברוכים הבאים לחנות הוירטואלית "סלע בייק" (להלן "האתר").

 2. השימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשרותים המוצעים בו, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאים אלה מהווים הסכם מחייב בינך לבין האתר. אנא קרא הסכם זה שכן ביצוע פעולה כלשהי באתר מהווה הצהרה על קריאת ההסכם ועל הסכמה לתנאים המופעים בו. כמו כן, לא תהיה לגולש ו/או למי מטעמו טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי / בעלי האתר ו/או למי מטעמם במישרין ו/או בעקיפין בגין פעולה שביצע באתר.

 3. לעניין הסכם זה "פעולה" /"שימוש"  משמעם גלישה וביצוע רכישת או הזמנת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר ו/או שימוש בשירותיו השונים.

 4. הסכם זה פונה לגברים ונשים כאחד וניסוחו בלשון זכר נובע מטעמי נוחות בלבד.
   

2. תנאים לשימוש באתר

 1. משתמש המבצע פעולה באתר חייב לעמוד בכל התנאים וההתחייבויות המפורטים להלן.

 2. רשום באתר ובעל חשבון פעיל, להלן "חשבון החברות".

 3. בעל כרטיס אשראי תקף של חברת כרטיסי אשראי הפועלת בישראל, ושהונפק בישראל.

 4. בעל כתובת ותא דואר אלקטרוני להלן דוא"ל ברשת האינטרנט.

 5. המשתתף יהיה אדם שגילו מעל 18 שנים. במקרה והמשתתף קטין - אדם שלא מלאו לו 18 שנים, יהיה חייב בהשגחתו של הורה או אפוטרופוס. ביצוע פעולה באתר על ידי משתתף שטרם מלאו לו 18 שנים, מהווה הצהרה כי הפעולה נעשתה בהשגחתו ובאישורו של הורה או אפוטרופוס המקבל על עצמו את תנאי הסכם זה.

 6. ביצוע פעולות באתר יהיה בתום לב וללא שימוש במידע שהתקבל ללא אישור מפעילי האתר ושלא יהיה בו ניצול לרעה של טעויות כל שהן במערכות האתר ותיאורי המוצרים.

 7. המשתמש מתחייב בזאת שלא יעשה פעולה אשר מהותה חשיפת פרטי המשתמש שלו ופרטי כרטיס האשראי שלו בצורה כלשהי באתר.

 8. המשתמש מתחייב בזאת שלא לעשות פעולה שמהותה חשיפת פרטים כלשהם של משתמש אחר.

 9. המשתמש מתחייב לא לבצע פעולה שמהותה פגיעה באתר ו/או במפעיליו ו/או בתוכנו.

 10. למידע ותנאי העבודה בכל הנוגע למשלוחים עליך לקרוא את העמוד בקישור כאן.

 

3. זכויות יוצרים

 1. כל התוכן הכלול באתר זה ו/או המקושר אליו כגון: טקסטים, לוגו, גרפיקה, תמונות, תיאורי מוצרים, קבצי מידע ותוכנה הנו רכושו הבלעדי של מפעילי האתר ו/או ספקיו ומוגן ע"י חוקי מדינת ישראל וחוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים וקניין רוחני. כל העובר על חוקים אלה עלול לעמוד לדין.

 2. לא יעשה שימוש בסימנים המסחריים הנמצאים באתר ותדמיות המוצרים במסגרת שאינה שייכת לאתר או למפעיליו, ולא בשום צורה העלולה לגרום לבלבול ו/או להטעיה של צרכנים. שאר הסימנים המסחריים שאינם בבעלות מפעילי האתר והמופיעים בו הינם רכושם של בעלי סימנים מסחריים אלה.
   

4. חשבון החברות

 1. משתמש העושה שימוש באתר חייב בחשבון משתמש.

 2. המשתמש הנו האחראי היחידי לשמירת סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו, לשמירת גישה מוגבלת למחשבו והנו מסכים לקבל אחריות לכל הפעילויות שמופיעות תחת החשבון שלו.

 3. האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות לסרב לשירות בעל חשבון, להקפיא ו/או למחוק חשבון, להסיר או לערוך תוכן או לבטל הזמנה מחשבון ספציפי על פי שיקולים בלעדיים לאתר ולמפעיליו.

 4. חשבון החברות ישמש כאסמכתא מקובלת על הצדדים לביצוע פעולות על ידי המשתמש באתר.

 5. לצורך ביצוע רכישה/פעולה יצטרך המשתמש להזין לאתר את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי.

 6. על פי החוק במדינת ישראל המשתמש לא חייב לספק פרטים אלה אך ללא פרטים אלה לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים \ שירותים באתר.
   

5. פרטיות

 1. אנו מכבדים את פרטיותך. אנו לא נספק, בשום מקרה, מידע אישי הקשור לחשבונך לצד שלישי למעט מקרים הכרחיים להשלמת הביצוע העסקה, ההזמנה והמשלוח ו/או שירות שבחרת לרכוש.

 2. אנו מצהירים כי למטרת אבטחת פעולותיך באתר ואבטחת המידע, מערכת האתר אוספת ומנתחת את כתובת פרוטוקול האינטרנט IP)) המחבר את המחשב שלך דרך האינטרנט לאתר. פעילות זו יאפשר מעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני ניסיונות מרמה.

 3. שימוש בעוגיות: אנו מצהירים בזאת כי בזמן ביקורך באתר שומר שרת האתר קבצי טקסט "עוגיות", המשפרים את חווית הגלישה שלך. קבצים אלה מספקים לנו מידע ויכולת לשפר את השירותים ולהציע לך מוצרים בהתאם לאופן שימושך. השימוש בקבצים אלה הנו אוטומטי וללא פיקוח אדם.

 

 

6. איכות הנתונים

 1. איכות נתוני המשתמש

במקרה והמשתמש טעה והזין נתונים שגויים בחשבונו, ובעקבות טעות זו בוצע משלוח כושל למשתמש, יחויב המשתמש בדמי הטיפול והמשלוח.

במקרה בו הנתונים לא היו מדוייקים דיים, יוכלו מפעילי האתר על-פי שיקול דעתם לספק את המשלוח לנקודות איסוף מרכזית כגון סניף דואר ו/או חברות משלוחים. במקרים אלה המשתמש לא יהיה זכאי לפיצוי בגין שינוי סוג המשלוח.

 

7. הזמנות מוצרים וביצוע רכישות

 1. עם סיום תהליך ההזמנה על-ידך ורישומה במערכת, ישלח אליך דוא"ל המציין כי הזמנתך נקלטה במערכת וכי היא מוכנה לטיפול. הזמנתך תכנס לתור ההזמנות והיא תחכה לאישור מהימנותה ומהימנות הפרטים האישיים של המזמין ואישור חברת כרטיסי האשראי.

 2. פרטי הפעולה כמו שמופיעה ברישומי האתר תהיה כהזמנה סופית ותהווה כעסקה ו/או כהזמנה בכתב ובחתימת המשתמש. רישום פרטי פעולה זה יהיה קביל על הצדדים כפעולה מסחרית לכל דבר ועניין.

 3. עם מתן אישור חברת כרטיסי האשראי תכנס הזמנת המשתמש למצב "טיפול" ודוא"ל נוסף ישלח אליו.

 4. זמן הטיפול בהזמנה כפוף להמצאות המוצרים במלאי ו/או לפעולות כאלה ואחרות הנדרשות עבור אספקתו כגון אספקתו על-ידי צד שלישי, אריזה, כיוון וכולי.

 5. לאחר סיום הכנת החבילה, יוזמן שליח ויחוייב כרטיס האשראי שלך והזמנתך תועבר למצב "נשלחה", גם אז יצא אליך דוא"ל ועליך לדאוג כי תהיה זמין בכתובת האיסוף אותה ציינת בפרטיך.

 6. במקרים בהם לא יגיע דוא"ל אליך או שלא תקרא את תוכנו, לא יהיה האתר אחראי לעיכובים במשלוח עקב חוסר תיאום עם השליחים או כל בעיה אחרת.

 7. להוספת מוצרים להזמנה לאחר שכבר נסגרה במערכת יש ליצור קשר טלפוני עם סלע בייק.

 

 

8 . תשלום

א. תנאי לאישור פעולה של גולש באתר הוא אישור מצד חברת כרטיסי האשראי שדרכה התחייב לבצע את הרכישה.

ב. התשלום יהיה עבור מחיר המוצרים ו/או השירותים הכללי ובתוספת הוצאות משלוח וטיפול כמפורט באתר.

 

9.  משלוח – ראה מדיניות משלוחים

 

10.  החזרות / החלפות / ביטול עסקה – ראה  מדיניות החזרות וביטול עסקה

 

11.  אחריות

 1. האחריות הניתנת למוצרים היא בהתאם להוראות היצרנים ודרך נציגיהם בארץ.

 2. מימוש האחריות הינו בכפוף לאישור היצרן.

 3. סלע בייק תייצג את הפניה לספק המתאים בארץ ובעולם כדי לממש אחריות זו.

 4. אין אחריות משנית למוצרים וכל נזק עקיף לרכוש אינו מכוסה בטיפול סלע בייק.

 

12.  קופונים

 1. המערכת מאפשרת לך לקבל הנחות מסוימות ברכישות באתר על ידי שימוש בקופונים.

 2. את הקופון יש להעתיק למקום המיועד לכך באתר.

 3. השימוש בקופונים הינו בכפוף לאישור סלע בייק וכל קופון נבדק למקורו וערכו.

 4. לא ניתן להאריך את תוקף הקופונים והתאריכים הנקובים בהם הינם סופיים.

 5. קופון הנחה הינו אישי ואינו ניתן להעברה. במקרה וקופון אישי מועבר יחסם חשבון המשתמש.

 6. הקופונים ניתנים לשימוש ברכישה רק באתר ולא ניתן להשתמש בהם בשום דרך אחרת ובכלל זה לא באיסוף במחסני האתר ולא כתשלום טלפוני.

 7. במקרה ובוטלה הזמנה - כל הקופונים הקשורים אליה מתבטלים גם הם באופן אוטומטי.

 8. ניתן לעשות שימוש רק בקופון אחד בכל הזמנה.

 

13.  דין ושיפוט

בביקורך באתר, הנך מסכים לכך שתנאי השימוש כפופים לחוקי מדינת ישראל בכל דבר ועניין.

בביקורך באתר הנך גם מסכים כי הכתובת לבירורים ומחלוקת בנושא האתר והפעולות שבו יהיה בית המשפט שבמחוז חיפה.

 

 

לשאלות נוספות, קבלת פרטים ובירורים ניתן לפנות לסלע בייק בטלפון 051-5737944