קסטות אחוריות / פלטות קידמיות

קסטה אחורית לאופניים לשטח או לכביש 
פלטה / גלגל שיניים קידמי